ציור

 

דוד ברוך וולק

  דרכי התקשרות 
0548409173 , 054-8409173
Davidbwolk@gmail.com

  ביוגרפיה 

אני, דוד ברוך וולק נולדתי בדיטרויט, מישאגן, בארצות הברית, בהתשי"ט. גדלתי בתוך משפחה די רחוק מן היהדות, אבל, ב"ה, ידעתי שאני יהודי, ושלהיות יהודי יש בו משמעות מיוחדת, אבל לא ידעתי מה משמעותי. קבלתי חינוק חילוני שם כאחד הגוים והצטיינתי בלימוד בכל תחום. היה לפני לבחור דרך כחפצי לעלות ולהיות "אמרקיי מצליח". אבל, ב"ה, הקב"ה לא נתן נפשי לנוח, והייתי סוער ומחפש אחרי האמת—לחיות חיים טובים. באוניברסיטה בחרתי דרך חיים שלי—להיות אמן—צייר, ובמשך כחמש שנים הלכתי מבית ספר לבית ספר ע"מ לקבץ הידע והנסיון במה שהבנתי שהיה מוכרח לי לדעת מקצוע זה—אמנות. אבל בפנימיותי החיפוש היה חיפוש רוחני—למה אני חי? מה התכלית כאן?
הדרך לא היה קל והיה כרוך בהרבה סיבוכים, אבל בחסדי השם יתברך עליתי לארץ בגיל עשרים ושש ובתוך שנה התחלתי ללמוד תורה. ראיתי לפני, כמובן, חיים חדשים לגמרי, הדורש כל כוחי ומעבר לכוחותי .בתוך כך עזבתי לצייר, כי גם לא ידעתי איך לשלב האמנות עם היהדות.
התחתנתי ועסקתי בכתיבת סת"ם, למדתי תורה וגדלתי משפחה, בחסדי השם יתברך. גרתי באופקים במשך אחד-עשרה שנה וספגתי האוירה שם של תורה ויראת שמים והתקרבתי להתלמידי חכמים גדולים שהיו שם. בשנת התשס"ו עברתי לגור בבית שמש, בקהילה החרדית, וכפי שראיתי שהספרות לא יספיק לי הפרנסה כאן, התחלתי להתפלל על דרך חדשה להתפרנס. נזרק במחשבתי יום אחד—לחזור ולצייר—תמונות של הדברי תורה והאותיות הקדושות שלבי מחובר עליהם. וכך הוה—התחלתי שוב לצייר, ולצייר. ובחסד השם יתברך העסק שלי, המכונה "בסתר עליון" הולך וגודל עד היום—ולהלן, בעזרת השם.

  גלריה לדוגמא