ציור

 

נעמי Naomi איזקסון Isaacson

  דרכי התקשרות 
0527382073 , 029994408
naomiaks@012.net.il

  ביוגרפיה 

Worked for many years as a director of dance companies and choreographer, writer, and editor. Started painting late in life, in order to help regain functionality of right hand after a stroke, and get much pleasure as well as knowledge from it. As an orthodox Jewess I believe strongly in the benefits of the arts both spiritually and physically, when taught and practised within the right value system.

עבדתי הרבה שנים בתור מנהלת להקות מחול ו כוריוגרפית. וגם כסופרת ועורך. התחלתי לצייר רק בגיל הפרישה, כדי לקבל בחזרה את שימוש היד הימינית לאחר שבץ, ואני ממשיכה להניק מזה גם הנאה וגם ידע. כיהודיה דתיה אני מאמינה שהאמנויות מגבירות את הנשמה באופן גם פיסי וגם נפשי בתנאי שלומדים ועובדים בהם בתוך שיגרת ערכים נכונה.

  גלריה לדוגמא